Zoeken in deze blog

woensdag 5 april 2017

De sneeuwvlokmethode

Met het herschrijven van "De Heks van Komschrei" begin ik weer helemaal opnieuw. Destijds, toen ik de eerste versie op Wattpad aan het plaatsen was, begon ik gewoon met schrijven. Ik wist het eerste gedeelte van het plot en had een heel ander einde in mijn hoofd. Ik weet niet eens meer welk einde. Het was zo slecht dat ik het vergeten ben. Gelukkig maar.

Pas toen Floor in Waterpoort terecht kwam, ging het boek pas echt leven en kwam het tot bloei (voor mijn gevoel), hoewel ik toen al een groep vaste lezers had. Ik denk dat dit voornamelijk lag aan het feit dat Floor erg veel lezers erg aansprak. Dit moet in de herschreven versie beter. Ik wil elke nieuwe lezer vanaf de eerste paragraaf het boek in zuigen en niet loslaten tot de laatste regel. Ook wil ik niet eindigen met een heel ander boek; gezien de populariteit op Wattpad was het plot in de basis prima.

Ik ben dus druk doende het boek zoals ik het geschreven heb uit te werken alsof ik het nog niet geschreven heb. Ik ben inmiddels een fan van de sneeuwvlokmethode van Randy Ingermanson. Hier vindt je zijn originele artikel over deze methode en hier een goede vertaling. Ik doe dit om mijn al bestaande plot te verbeteren en te controleren op gaten die mij (en mijn lezers) nog niet opgevallen zijn. Dit is de eerste stap van het proces.

Het nadeel van schrijven en publiceren tegelijk is dat je aanpassingen aan je wereld of je plot in een later hoofdstuk betekenen dat je eerdere hoofdstukken moet aanpassen. Er zitten dus een paar flinke inconsistenties in "De Heks" die opgelost moeten worden. Ik denk dat de angst en haat tegenover heksen wel wast aangewakkerd mag worden. Hierdoor wordt het nog duidelijker dat Floor van gewoon meisje een volledige paria gaat en haar situatie en nieuwe leven wordt hierdoor nog minder aantrekkelijk en vooral meer uitzichtloos. Ook zal haar neiging het heks-zijn te verstoten groter worden en hiermee haar interne strijd.

Ik heb ook nog eens het voordeel dat ik per hoofdstuk op Wattpad commentaar heb van lezers. Natuurlijk geven de positieve reacties mij ook nuttige feedback, maar de kritische noot vaak nog meer. Zo was één van de opmerkingen bij hoofdstuk 1 "infodump", wat geheel terecht was. Dat moet dus in de nieuwe versie anders.

Vooral in de eerste hoofdstukken zie ik voldoende zaken die beter moeten en vooral ook kunnen. POV moet bij Floor liggen en daar blijven en niet naar secundaire personages verschuiven. Dit geeft de lezer het idee dat deze belangrijker zijn dan ooit mijn bedoeling was en verwachten ze later in het boek weer een rol te spelen, wat niet gebeurt. Dergelijke verwarring moet vermeden worden, dus ook hier moet aan gesleuteld worden. De hoofdstukken rondom Floors 'ontdekking', of eigenlijk het hoofdstuk erna, verdwijnt en zal vervangen worden met iets anders.

Ik denk dat ik, met name in de eerste hoofdstukken met Pien en Peet te weinig onderscheid maak tussen deze twee personages. Ook denk ik dat hun rol binnen hun plot, hun motivatie, drijfveren, doel en conflict beter uitgewerkt moeten worden, hetgeen twee (hopelijk) nog interessantere personages op gaat leveren. Ook de antagonist behoeft meer aandacht en diepgang. Hoe ik hem die kan geven zonder hem al veel vroeger bekend te maken aan de lezer weet ik nog niet, maar daar is nu juist die uitgebreide voorbereiding voor nodig.

Tenslotte heb ik nog de nodige twijfels bij de wereld van Floor. Baldavië ligt in een grotere wereld, waar zich nog veel meer boeken zich kunnen en zullen afspelen. Ik zit momenteel op zeker twintig boeken die ik in kort concept heb uitgewerkt. In "De Heks" zaten al verwijzingen naar andere landen verstopt, waar andere helden en heldinnen staan te trappelen om hun avonturen te beleven. Baldavië is slechts een eiland in deze wereld. Omdat de wereld van Floor nu nog echt een Middeleeuws-Europees fantasy wereldje is, is er weinig nieuws aan. De lezers hebben vast al veel boeken met werelden als deze gelezen. Aan de ene kant maakt dat het heel vertrouwd, aan de andere kant is het ook leuk om met een hele nieuwe wereld geconfronteerd te worden. Ik overweeg de wereld technologisch meer in de richting van de industriële revolutie te verplaatsen, met magie als belangrijke grondstof van veel technologische toepassingen. Het doorvoeren van een dergelijke aanpassing zal ook flinke invloed hebben op al die andere verhalen die zich nog op de planeet van Floor zullen gaan afspelen hebben.

Vandaar de poll rechtsboven op dit blog. Vergeet niet te stemmen en mij te laten weten wat jouw mening is. Je hebt nog maar een paar dagen!

1 opmerking: